Misyonumuz & Vizyon

Misyonumuz & Vizyon

Misyonumuz

Cri du Chat sendromlu bireylerin; toplumun tüm kesimleriyle eşit hak ve olanaklara sahip, özel gereksinimleri dikkate alınan, özgür, üretken bireyler olarak toplumsal yaşama etkin katılımlarının sağlanması.

Vizyonumuz

Erken teşhis ve doğru tedavi hayati önem arz ettiğinden;

- Dünyada ve ülkemizde Cri du Chat Sendromu hakkında yapılacak bilimsel araştırmalara ve çalışmalara katkı sağlamak,

- Kamu ve özel eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, geleceğin doktor ve öğretmenleri olacak öğrencilerin Cri du Chat Sendromu hakkında farkındalığını ve bilgi birikimini artıracak konferans, panel ve sempozyumlar organize etmek sureti ile eğitimlerini desteklemek,

- Kamu ve özel kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparak toplum farkındalığını artırmak için konferanslar, paneller, tanıtıcı etkinlikler ve benzeri faaliyetler düzenleyerek toplumun bilinçlenmesini sağlamak.


Yorumlar (0)

Yorum Yazın